PUBLIKACE

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY TACHOVSKA, PLÁNSKA A STŘÍBRSKA
JÜDISCHE DENKMÄLER IM TACHAUER, PLANER UND MIESER LAND


ISBN 978-80-86125-81-7


Jiří Fiedler - Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha o 264 stranách provede čtenáře po židovských památkách okresu Tachov. Popsány jsou osudy místních židovských obcí, zmíněny synagogy i zajímavosti ze života židovské komunity. Polovina knihy je věnována židovským hřbitovům a jejich podrobnému výzkumu. Přeloženy a dokumentovány jsou i jednotlivé vybrané náhrobky. Kniha je dvojjazyčná (česko-německá) a je doplněna množstvím map a fotografií.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY DOMAŽLICKA A HORŠOVSKOTÝNSKA
JÜDISCHE DENKMÄLER IM TAUSER UND BISCHOFTEINITZER LAND


ISBN 978-80-87316-23-8


Jiří Fiedler - Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha o 243 stranách navazuje na předchozí publikaci, tentokrát je věnována židovským památkám okresu Domažlice. Polovina knihy je opět věnována židovským hřbitovům, včetně překladů a komentářů jednotlivých vybraných náhrobků. Kniha je dvojjazyčná (česko-německá) a je doplněna množstvím map a fotografií.

Recenze od prof. Jerzyho Tomaszewského (Univerzita ve Varšavě)

PŘÍBĚHY TELICKÝCH NÁHROBKŮ

  ISBN 978-80-87316-17-7


Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 71 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatým fotografickým materiálem. Text pouze v českém jazyce.

Kniha soutěžila o cenu Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musaealis v roce 2011. Gloria Musaealis 2011.

SERIÁL "ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY V ČESKÉM LESE" - ČASOPIS "ČESKÝ LES"



Václav Fred Chvátal / Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Přimda
Časopis vychází 1 - 2 x ročně. V každém čísle časopisu najde čtenář vyprávění o jednom ze starých židovských hřbitovů horských oblastí Tachovska, Chebska a Domažlicka. Každé pokračování je doplněno fotografiemi.

Židé v Čechách 2


ISBN 978-80-86889-96-2

Sborník ze semináře Židé v Čechách, Nýrsko 2008. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Lhotová, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2009.

Teorie vložené řady

Židé v Čechách 3


ISBN 978-80-87366-10-3

Sborník ze semináře Židé v Čechách, Tachov 2010. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Lhotová, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2011.

Židé v Čechách 4


ISBN 978-80-87366-10-3

Sborník ze semináře Židé v Čechách 4, Trutnov 2012. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2013.

TYPY NĚMECKÝCH, ČESKÝCH A POLSKÝCH SYNAGOG OD XI. DO POČÁTKU XIX. STOLETÍ DEUTSCHE, BÖHMISCHE UND POLNISCHE SYNAGOGENTYPEN VOM XI. BIS ANFANG DES XIX. JAHRHUNDERTS


ISBN 978-80-87316-27-6

Alfred Grotte / Nakladatelství Českého lesa Nejznámější publikace věhlasného architekta a znalce synagogální architektury prof. Alfreda Grotteho vychází znovu po 99 letech. Kniha vydaná poprvé v roce 1915 v němčině podává obraz vývoje stavebních stylů i technik středoevropských městských i venkovských synagog. Reprint původního německého vydání je poprvé v historii doplněn českým překladem a fotografiemi současného stavu synagog (pokud se dochovaly), zachycených na stoletých fotografiích v německé části.

Metodika výzkumu a dokumentace židovských hřbitovů.

  ISBN 978-80-86562-14-8.

Autor ve zhuštěné formě podrobně popisuje metodiku, která zrála během 10 let terénních výzkumů a rozborů dokumentací ŽH. Publikace přináší i kritické srovnání dřívějších metod od nejstarších dějin dokumentace židovských hřbitovů. Vydalo nakladatelství Unicornis Praha v roce 2014.

Kniha soutěžila o cenu Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musaealis v roce 2014.