METODIKA

Stručný popis metodiky dokumentace židovských hřbitovů (ŽH)

  1. Epigraficky dokumentovat lze jen prostupné a přehledné hřbitovy. Je-li hřbitov neudržovaný, je nutno nejprve provés jeho opravu (předdokumentační údržbu).
  2. Hřbitov je zaměřen a je vyhotoven polohopisný plán s vyznačením náhrobků a dalších orientačních prvků. Každému náhrobku je v polohopisném plánu přiděleno číslo, složené z dvoupísmenné evidenční značky hřbitova a pořadového čísla. Pod tímto číslem (tzv. lokací) je náhrobek veden ve všech dalších fázích výzkumu.
  3. Každý náhrobek je čitelně vyfotografován s použitím bočního osvitu textové plochy externím bleskem. Podle potřeby se pořizují i náhledové snímky, zachycující celkový stav jednotlivých náhrobků i celého hřbitova.
  4. Z náhrobků jsou excerpovány důležité údaje (občanské a hebrejské jméno, datum, údaje o lokalitách bydliště a rodiště, povolání atd.), z nichž je sestavena evidenční tabulka.
  5. V dalších fázích výzkumu se využívá materiál získaný dokumentací - epitafy se podle potřeby opisují, překládají, komentují a porovnávají z různých hledisek (jazykového, kulturně-historického, paleografického atd.).